• Română

Protecţia şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal

Echipa AsTranslate își propune să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor website-ului AsTranslate cât și al tuturor clienților AsTranslate.

Ne dorim sa va oferim o experiență online sigură, care să nu va afecteze în mod negativ viața personală.

În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le furnizați (prin email / formulare de contact / website, aplicația de chat) sunt folosite numai în scopul furnizării serviciilor pe care le oferim clienților.

Toate datele / informațiile / documentele primite de la vizitatori / utilizatori / clienți, sunt considerate confidențiale și vor fi păstrate în regim de confidențialitate, pe o perioadă de minim 3 ani de la data primirii acestora sau pe o altă perioadă, stabilită contractual în mod expres.

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Prezentul document conține informațiile esențiale despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul serviciilor oferite de AsTranslate atât pe website cât și prin intermediul corespondenței prin email, dar și a situației în care clientul se prezintă la sediul nostru, pentru a ne preda documentele ce fac obiectul serviciilor solicitate.

În sensul definiției Art. 4.1 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare GDPR) „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În momentul utilizării website-ului AsTranslate / corespondenței prin email sau la sediul nostru, vă sunt solicitate următoarele informații:

Numele și prenumele,
Adresa de email,
Telefonul de contact,
Documentele ce fac subiectul serviciilor solicitate de către dumneavoastră
Localitatea / tara în care va aflați și/sau în care doriți să livram / prestam serviciile solicitate
Alte informații pe care le considerați necesare în vederea prestării serviciilor solicitate.
Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal
În baza acceptului utilizatorilor / clienților de utilizare a platformei astranslate.ro cât și în baza serviciilor solicitate de către clienții AsTranslate, datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate în calitate de “persoană împuternicită” de către:

S.C. AsTranslate S.R.L. – cu punct de lucru situat în Craiova, Str. Popoveni, Nr. 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1289/2017, societate neplătitoare de TVA, CIF 37616337

Email: as_translate@yahoo.com

Datele de contact ale Responsabilului privind Protectia Datelor (DPO)
Puteți contacta Data Protection Officer (DPO) AsTranslate la următoarea adresă de email: dpo_astranslate@yahoo.com

Temeiul juridic, scopul și termenul prelucrării datelor cu caracter personal
În baza obținerii consimțământului persoanei vizate în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, acestea sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Art. 6.1 lit a.) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, prelucrarea se efectuează în baza Art. 6.1 lit b.) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ea se va efectua în conformitate cu prevederile Art. 6.1 lit c.) din GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de AsTranslate, ea se va efectua în conformitate cu prevederile Art. 6.1 lit f.) din GDPR.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în următoarele scopuri:
Pentru a analiza serviciile solicitate și a documentelor ce stau la baza serviciilor solicitate, în vederea furnizării unei oferte comerciale solicitate de către client;
Pentru a transmite oferta comercială solicitată de către client;
Pentru a contacta clientul în vederea informării cu privire la oferta solicitată / serviciilor prestate;
Pentru a furniza serviciile solicitate de către client;
Pentru a emite documente fiscale, în conformitate cu Codul Fiscal în vigoare;
Pentru a transmite notificări electronice cu privire la facturile fiscale;
Pentru a procesa plata online, cu cardul, prin platforma MobilPay;
Pentru a expedia prin servicii de curierat rapid serviciile solicitate de către client.
Datele furnizate de clienți / utilizatori vor fi prelucrate până la încetarea scopului pentru care acestea au fost colectate, respectiv până executarea și livrarea serviciilor solicitate, precum și plata serviciilor prestate.

În vederea păstrării unei arhive de backup a serviciilor prestate către clienți, AsTranslate poate păstra o copie a tuturor datelor / documentelor furnizate, cât și a serviciilor prestate, pe o perioadă de minim 1 an de la data primirii acestora, respectiv de la data executării serviciilor.

În perioada prelucrării, persoanele vizate dispun oricând de dreptul de a solicita încetarea prelucrării datelor, caz în care AsTranslate va întrerupe serviciile solicitate de către client și va șterge toate datele primite de la persoana vizată.

Utilizarea website-ului AsTranslate
Prin utilizarea website-ului AsTranslate, a tuturor funcțiilor cuprinse în acesta cât și a tuturor subdomeniilor astranslate.ro, vă dați acordul expres în ceea ce privește termenii și condițiile de utilizare ale platformei astranslate.ro, prevederile regăsite la pagina https://www.astranslate.ro/termeni-si-conditii/ având valoarea unui contract între dumneavoastră (utilizator / vizitator / client) și AsTranslate.

În acest sens, datele furnizate de către dumneavoastră prin intermediul platformei astranslate.ro, prin email sau personal la sediul AsTranslate, sunt prelucrate în temeiul 6.1 lit b.) din GDPR.

Dreptul de a va modifica și șterge datele
AsTranslate asigură dreptul persoanei vizate de a modifica datele de contact pe care le-a transmis. De asemenea puteți să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră oricând, înainte de prestarea serviciilor, caz în care AsTranslate nu poate fi obligată să mai presteze serviciile solicitate.

În situația în care solicitarea de ștergere a datelor intervine după executarea și plata serviciilor, AsTranslate va șterge datele furnizate, cu excepția datelor contabile / fiscale și/sau a altor date solicitate prin legislația în vigoare.

Prelucrarea datelor în contextul utilizării generale a website-ului și a serviciilor AsTranslate
Cu ocazia accesării website-ului AsTranslate, vom colecta informații despre dispozitivul de accesare și vom stoca aceste date de log pe serverele noastre sau a partenerilor noștri. Tipurile de informații pe care le putem colecta sunt:

Tipurile și versiunile de browsere folosite;
Sistemul de operare folosit pentru accesarea website-ului AsTranslate;
Website-urile terțe de pe care se accesează website-ului AsTranslate;
Data și ora accesării website-ului AsTranslate;
Adresa IP;
Furnizorul de servicii Internet (ISP) ale dispozitivului de acces;
Alte informații similare utilizate în vederea salvgardării sistemelor noastre IT de la atacuri cibernetice.
Pentru rațiuni de securitate (de exemplu pentru a putea preveni / identifica un eventual atac cibernetic împotriva website-ului AsTranslate), putem stoca informațiile menționate mai sus, pe o perioadă de 30 zile, după care vom anonimiza sau șterge aceste date.

Prelucrarea și stocarea temporară a adreselor IP se întemeiază conform Art. 6.1 lit f.) din GDPR, întrucât afișarea conținuturilor website-ului, respectiv menținerea securității propriilor noastre sisteme IT / servere, reprezintă interesul legitim al AsTranslate.

Procesarea datelor persoanelor juridice și ale angajaților acestora
Pentru realizarea serviciilor noastre pentru clienții Persoane Juridice, ne propunem o colaborare contractuală cu aceștia, în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal pe care le prelucram în interesul acestora.

În situația în care o entitate Persoană Juridică pune la dispoziția AsTranslate date cu caracter personal ale angajaților proprii și/sau al clienților săi, Persoana Juridică respectivă se obligă să dețină acordul persoanelor ce fac obiectul datelor cu caracter personal, pentru utilizarea / prelucrarea și transmiterea acelor datelor către terțe părți, AsTranslate fiind absolvită de orice răspundere pentru obținerea acordului de la persoanele ce fac obiectul datelor cu caracter personal

AsTranslate va prelucra datele angajaților respectivelor entități, precum numele, profesia, numărul de telefon, adresa de email ale acestora si/sau orice alte date furnizate, aceste date fiind prelucrate în mod exclusiv pentru derularea prestarea serviciilor oferite de către AsTranslate, pentru derularea relației contractuale, sau pre-contractuale, conform interesului legitim al AsTranslate.

Optimizarea funcționalităților de căutare
Ne rezervam dreptul de a prelucra informații despre tiparele de căutare pe website-ul AsTranslate sau în legătură cu acesta, în vederea creării unor modele statistice cu scopul de configura website-ul pentru o utilizare cat mai ușoară, și în mod deosebit pentru a optimiza serviciile puse la dispoziția utilizatorilor.

În acest sens, colectam adresa dumneavoastră de IP sub o formă pseudonomizată, pe un termen de 30 zile, prelucrarea și stocarea temporară a adreselor IP se întemeiază conform Art. 6.1 lit f.) din GDPR, întrucât interesul legitim al AsTranslate este de ne îmbunătăți serviciile prin asigurarea unor funcționalități întocmite pe modele statistice.

Dezvăluirea și transmiterea informațiilor cu caracter personal
AsTranslate nu va transmite, prin vânzare sau închiriere, către terțe părți informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

AsTranslate poate, totuși, transmite terților informațiile cu caracter personal primite de la utilizator / client, în următoarele cazuri:

Cu acordul și/sau la cererea dumneavoastră, exprimată în scris;
Dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării serviciilor solicitate de către dumneavoastră
Traducătorilor / interpreților colaboratori, în vederea elaborării ofertei comerciale solicitate de către utilizator / client;
Traducătorilor / interpreților colaboratori, în vederea prestării serviciilor solicitate de către utilizator / client;
Companiilor de curierat rapid partenere, în cazul expediție documentelor către client.
Putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice, conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:

Este prevăzut într-o dispoziție legală;
Protejează drepturile companiei AsTranslate;
Previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
Protejează siguranța individului sau siguranța publică;
Împuternicirea terților pentru servicii de facturare, hosting, securizare, mentenanță și activități de suport tehnic
În vederea prestării serviciilor, AsTranslate împuternicește următorii terți, conform interesului său legitim, împuterniciții AsTranslate prelucrând datele în mod exclusiv în scopul în care acestea au fost transmise către aceștia, în temeiul Art. 28 din GDPR.

Împuterniciții vor păstra datele cu caracter personal pe aceeași perioada pentru care se prelucrează datele conform prezentei:

Servicii de hosting fișiere: Google Drive (Google LLC) și Dropbox Business (Dropbox Inc.)
Servicii de hosting website / email: TLH (Top Level Hosting SRL)
Servicii de facturare: SmartBill Cloud (S.C. Intelligent IT S.R.L.)
Servicii de procesare a plăților cu cardul: MobilPay (Netopia SRL)
Servicii de suport / chat: Tawk (tawk.to inc)
Servicii de curierat: TNT Express Worlwide N.V și FAN COURIER EXPRESS SRL

Cookies și alte tehnologii similare
Persoanele fizice / juridice pot fi asociate cu identificatorii online furnizați de dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele lor, cum ar fi adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri ale persoanelor fizice / juridice și pentru identificarea lor.

Un cookie este o informație transmisă pe calculatorul unui utilizator care identifică informații despre acea persoană vizata. AsTranslate și împuternicii săi folosesc cookie-uri pentru a oferi o navigare cât mai sigură, fluidă și pentru a urmări / memora preferințele vizitatorilor, cu scop statistic, pentru a informa, a optimiza și a difuza anunțuri / reclame în funcție de vizitele anterioare efectuate de un utilizator pe website. AsTranslate plasează cookie-uri pe browserele care accesează website-ul AsTranslate.

Utilizatorii au opțiunea de a seta browserul de internet astfel încât să respingă cookies. Dezactivarea acestor cookies, ar putea să aibă însă un impact negativ asupra navigării și utilizării website-ului.

În general modulele de cookies sunt împărțite în doua categorii distincte: cele esențiale și cele neesențiale.

Cookie-urile esențiale sunt necesare pentru furnizarea informațiilor solicitate de utilizator pe website;
Cookie-urile neesențiale sunt necesare pentru analiza modului de funcționare, setări, preferințe, analiză și performanță (ex. salvarea setărilor si a preferințelor diverselor funcționalități, cum ar fi a limba setata, modalitatea de comunicare, navigarea pe site, interesele manifestate, căutările efectuate).
Publicitate
AsTranslate difuzează anunțuri text, care apar sub formă de link-uri text prin intermediul unei companii externe, ce permite afișarea reclamelor în motorul de căutare Google. Partenerii cu care colaborăm, precum Google, utilizează astfel de cookie-uri pentru filtrarea informației afișate, în funcție de vizitele anterioare realizate pe website-ul AsTranslate.

Instrumentele și aplicațiile de mai jos ne ajută în înțelegerea interacționării utilizatorilor website-ului AsTranslate iar analiza acestora ne permite să vă afișăm mesaje cu caracter publicitar, în vederea promovării unor anunțuri personalizate ce sunt compatibile cu activitatea vizitatorului:

Programul Google Analytics este folosit de AsTranslate pentru a analiza traficul de internet furnizat de Google, prin utilizarea de cookie-uri care sa ajute AsTranslate în înțelegerea modului în care utilizatorii folosesc AsTranslate, prin compilarea de rapoarte privind activitatea website-ului AsTranslate,
Programul Google Adwords: este utilizat pentru livrarea de informații utilizatorilor care caută serviciile AsTranslate dar și anunțuri personalizate bazate pe comportament
Vizitatorii își pot manifesta opțiunea de a nu fi urmăriți de programul Google Analytics, accesând pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Opțiunile vizitatorilor privind politica de cookies
Vizitatorii au dreptul de a modifica setările de confidențialitate, prin blocarea cookie-urilor în browserele folosite, însă aceste acțiuni pot avea un impact negativ asupra funcționării optimă a website-urilor folosite, putând avea consecințe inclusiv asupra setărilor salvate și personalizate ale platformelor vizitate în mod regulat. Totodată browserele oferă oportunitatea utilizatorilor de a specifica care sunt site-urile autorizate să folosească modulele cookies.

Vizitatorii pot obține informații suplimentare despre modul în care funcționează cookie-urile accesând pagina https://cookies.apti.ro/

Drepturile dumneavoastră:

În calitate de utilizator al website-ului AsTranslate, conform prevederilor GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la acces la informații – puteți solicita informații dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de către AsTranslate;
Dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă este necesar / cazul;
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în unele cazuri (de ex., datele colectate nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate);
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în unele cazuri;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita să transmitem unei terțe părți datele pe care ni le-ați pus la dispoziție;
Dreptul la opoziție – puteți obiecta la continuarea colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
Dreptul la reclamație – puteți să depuneți reclamații la autoritatea de protecție a datelor, în cazul în care aveți dovezi de încălcare a regulamentelor de protecție a datelor cu caracter personal.
Modificări ale politicii privind protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal
În situația în care considerăm că este necesară o schimbare / modificare / actualizare / completare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în prezenta pagină, pentru a va informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectam și modul în care le utilizam.